Svet 31 Nastavitve

Hitrost igre 1
Hitrost enot 1
Poruši zgradbo Aktivno
Morala Aktivno (ne temelji na času)
milisekunde Aktivno
Limit lažnih napadov 1% točk vasi
Sistem raziskav Klasični sistem (10-stopenjski sistem)
Cerkev Aktivno
Dosežki Aktivno
Rastoče barbarske vasi Aktivno do 1500 točk
Bonusne vasi Izboljšane bonusne vasi
Čas za preklic napadov 10 minut
Čas za preklic trgovanja 5 minut
Nočni bonus Aktivne od 0:00 do 7:00
Zaščita pred napadi za začetnike 5 dni
Največje razmerje napadalci : branilci 20:1 za prvih 60 dni
Zastave Aktivno
Plenjenje Aktivno

Enote

Lokostrelci Aktivno
Sistem izvidnikov Izvidniki lahko odkrijejo enote, zgradbe, surovine in tuje enote.
Paladin Aktivno, lahko se priuči sposobnosti.
Milica Aktivno

Plemič

Kupljeno z uporabo Zlatniki
Največja razdalja, ki jo lahko naredi plemič 70 polj
Znižanje lojalnosti ob napadu s PL 20-35
Rast lojalnosti na uro 1

Konfiguracija

Omejitev števila članov na pleme 18
Čuvanje računa Aktivno
Omejitve čuvanja računa Omeje dostop po tem, ko je bil račun čuvan 30 dni v zadnjih 60 dni.
Prosto trgovanje Mogoče le znotraj lastnega plemena
Možnost izbire začetne lokacije Aktivno
Pogoji za zmago Eno pleme mora držati 15 runskih vasi na vsakem obljudenem kontinentu vsaj 14 dni
Datum začetka okt 04,2017 15:00